حمله نیروهای مقاومت به ساختمان ولسوالی طالبان در تخار 
طالبان یک شاعر پنجشیری بازداشت کردند

طالبان یک شاعر پنجشیری بازداشت کردند

طالبان نیروهای بیشتر به مرز اسلام قلعه اعزام کردند 

طالبان نیروهای بیشتر به مرز اسلام قلعه اعزام کردند 

یک دختر جوان در بدخشان خودکشی کرد

یک دختر جوان در بدخشان خودکشی کرد

جنگ طالبان علیه زنان و دختران افغانستان است

جنگ طالبان علیه زنان و دختران افغانستان است

آمرجنگلات طالبان برای فاریاب کشته شد

آمرجنگلات طالبان برای فاریاب کشته شد

سازمان جهانی غذا و چند موسسه دیگر فعالیت خود را در غزنی متوقف کرده اند

سازمان جهانی غذا و چند موسسه دیگر فعالیت خود را در غزنی متوقف کرده اند

در یک رویداد ترافیکی در مسیر کابل-ننگرهار شش تن کشته شدند

در یک رویداد ترافیکی در مسیر کابل-ننگرهار شش تن کشته شدند

طالبان یک نظامی پیشین را در کابل بازداشت کردند

طالبان یک نظامی پیشین را در کابل بازداشت کردند

طالبان دو برادر را که نظامی پیشین بودند، بازداشت کردند

طالبان دو برادر را که نظامی پیشین بودند، بازداشت کردند

آخرین عناوین