پنجشیرنیوز |خبرگزاری صدای افغانستان 4 خرداد 1402 ساعت 23:59 https://www.panjshirnews.com/news/2798/طالبان-دو-برادر-نظامی-پیشین-بودند-بازداشت-کردند -------------------------------------------------- ادامه بازداشت باشنده های پنجشیری توسط طالبان عنوان : طالبان دو برادر را که نظامی پیشین بودند، بازداشت کردند -------------------------------------------------- راساس گفته‌های منابع، گروه طالبان دو برادر را که هردو عضو نیروهای امنیتی پیشین بودند، از ناحیه دوم شهرکابل بازداشت و به‌جای نامعلوم انتقال داده‌اند. متن :  صدای افغانستان، کابل: براساس گفته‌های منابع، گروه طالبان دو برادر را که هردو عضو نیروهای امنیتی پیشین بودند، از ناحیه دوم شهرکابل بازداشت و به‌جای نامعلوم انتقال داده‌اند. منابع، امروز پنج‌شنبه ۴ جوزا/خرداد به خبرگزاری صدای افغانستان می‌گویند که استخبارات گروه طالبان دو برادر را که عضو نیروهای امنیتی پیشین بودند، روز یک‌شنبه‌ اول جوزا/خرداد) از خانه‌ی شان در منطقه "قول‌آب‌چکان" ناحیه ۲ شهر کابل بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل کردند. به گفته‌ای منابع، این دو نظامی، مسلم خان و بریالی نام داشته‌ و باشنده شهرستان دره استان پنجشیر هستند.  نزدیکان این دونظامی پیشین، می‌گویند که پس از سقوط نظام، بریالی و مسلم به کارهای آزاد رو آورده بودند و به هیچ جریان مخالف گروه طالبان ارتباط نداشته‌اند. این در حالی‌است که دو روز قبل طالبان یک باشنده پنجشیر را به اسم خالد در ناحیه پانزدهم شهر کابل تیرباران کردند.   طالبان از زمان تسلط‌شان بر افغانستان صدها باشنده پنجشیر را در شهر کابل و استان‌های دیگر افغانستان بازداشت شکنجه و در برخی موارد تیرباران کردند.