پنجشیرنیوز |خبرگزاری صدای افغانستان 7 آذر 1401 ساعت 11:00 https://www.panjshirnews.com/news/2150/طالبان-40-خانواده-پنجشیر-کوچ-اجباری-داده-اند -------------------------------------------------- جنایات طالبان هم‌چنان ادامه دارد؛ عنوان : طالبان 40 خانواده را در پنجشیر کوچ اجباری داده‌اند -------------------------------------------------- براساس گزارش منابع محلی از پنجشیر طالبان 40 خانواده پنجشیر را در پنجشیر کوچ اجباری داده‌ و خانه‌های‌شان غصب کرده‌اند. متن : صدای افغانستان، پنجشیر: براساس گزارش منابع محلی از پنجشیر طالبان 40 خانواده پنجشیر را در پنجشیر کوچ اجباری داده‌ و خانه‌های‌شان غصب کرده‌اند. منابع معتبر امروز دوشنبه 7 قوس/ آذر، به خبرگزاری صدای افغانستان می‌گویند، در یک هفته گذشته طالبان بیش از 40 خانواده را از شهرستان حصه اول استان پنجشیر کوچ اجباری داده‌اند. به گفته‌ای منابع، گروه طالبان در این استان خانه‌های تخلیه شده را به جنگ‌جویان خود اختصاص داده‌اند و هم‌چنان منابع تاکید کرده‌است که گروه طالبان بیشتر خانه‌های مفشن و چند طبقه را بدون اجازه مالک‌اش باز می‌کنند و افراد خود را با فامیل‌اش در آن جابه‌جا می‌کنند. گفته‌می‌شود، از زمان تسلط گروه طالبان این گروه در پنجشیر باشندگان این استان را وادار به کوچ اجباری و ترک خانه‌های‌شان کردند در ماه اخیر در شهرستان دره و آبشار نیز چندین خانه را غصب و افراد مربوط به خود را جابه‌جا کردند. یک باشنده پنجشیر در صحبت با خبرگزاری صدای افغانستان گفته است؛ گروه طالبان به زور سلاح و تهدید خانه‌های خالی و بدون سکنه را باز می‌کنند و فامیل‌های خود را که از ولایت جنوب آوردند در آن مستقر می‌کنند، این منبع افزوده‌است مالکان برخی این خانه‌ها نسبت جنگ و نا امن به کابل کوچ و طالبان بدون آن‌که از آن‌ها اجازه بگیرند دست به باز کردند و شکستن قفل خانه‌های آن‌ها می‌زنند.